LD Styrkort
Styrkortet ansluts lätt i en speciell korthållare i regulatorn och är lätt utbytbart.
BxDxH: 63x109x23mm. Vikt: 60g.
Produkt

Art.nr

Pris

Styrkort standard, 
E-nr 19 024 60
16536  
Styrkort slavkoppling, 
E-nr 19 024 64      
95225  
Styrkort lysrör 26mm, 
E-nr 19 024 63    
256744  
Styrkort lysrör 38mm, 
E-nr 19 024 62    
21725  
Styrkort Glöd DMX 412982  

 

Styrkort - ett per manövergrupp

Styrkortet tar emot signalen från manöverenheten och lämnar styrsignal till
triggkortet.
Styrkorten är av olika typ för glödljus- respektive lysrörsreglering.
Det krävs ett styrkort till varje grupp av regulatorer som styrs gemensamt, från en eller flera manöverenheter.

Två undantag finns.
Det ena är när man som manöverenhet har en vridpotentiometer,
LC-POT-A.
Denna kräver inget styrkort alls. Det andra fallet är om man har regulatorer endast styrda med konstantljusenhet. Denna ersätter då styrkortet.

Vill man t ex styra var och en av regulatorerna i en LD 2.2-3 separat, krävs tre styrkort. Slavkopplar man däremot två regulatorer, så behövs styrkort endast i
en av regulatorerna. Detta styrkort lämnar då samma styrsignal till alla regulatorerna i slavkopplingen.

I ett fall används ett speciellt styrkort. Detta är när man vill ha gemensam styrning
av regulatorer, med sinsemellan olika inställda nivåer.
Denna variant kallas slavkoppling av styrkort.

Manöverenheten ansluts i detta fall till ett vanligt styrkort i första regulatorn.

De regulatorer som "slavstyrs" skall ha styrkort för slavkoppling.

Justering av ljusnivåer och toningstid

Vid leverans är ljusnivåerna intrimmade till 0, 25, 50, 75 resp. 100% av full ljusstyrka.
Man kan emellertid enkelt justera om nivåerna till andra värden.
Detta görs med fem trimpotentiometrar i framkanten av styrkortet.

Även toningstiden kan ändras med hjälp av en potentiometer.
Tiden kan ställas in på värden mellan ca 0.5 och 35 sekunder.
Ingen inställning behöver göras på
själva regulatorn.

 

 

Telefon 0303-33 79 79 Nipe gården
Fax 0303-33 82 79 Färdsle 225
Bankgiro 5430-1007 E-post:  patric@nipegarden.com   446 92 Skepplanda