Kontakt

 

Petra petra @nipegarden.com
Patric patric @nipegarden.com 0707-35 72 28
Olivia  
Linus  

 

Från Göteborg ta R45 ca 3,5 mil norrut mot Trollhättan.
Efter Älvängen tag höger mot Skepplanda, Sollebrunn
Kör in i Skepplanda, tag vänster mot Hålanda, Sollebrunn
Efter 2 kilometer tag höger mot Färdsle
Kör vänster om vita huset.
Håll till höger till vägen tar slut och du är framme.

 

 

Telefon 0303-33 79 79 Nipegården
Färdsle 225
Bankgiro 5430-1007 E-post:  patric@nipegarden.com   446 92 Skepplanda